Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Majątek - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dostępny jest w ustawie budżetowej na rok 2023 w Dz. U. z 2023 r. poz. 256 z 08.02.2023r. w części 85/10 dział 851 rozdział 85133 strona 93. Ustalony budżet na 2023 rok wynosi 2 907 000 zł. Inspektorat posiada 6 samochodów służbowych. Siedziba Inspektoratu mieszcząca się w Łodzi przy ul. Fabrycznej 25, a także siedziby Delegatur WIF w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach znajdują się w lokalach wynajmowanych.

Informacja o dofinansowaniu zakupu samochodu osobowego z budżetu państwa