Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Dział aptek - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Sprawuje nadzór m.in. nad aptekami ogólnodostępnymi, punktami aptecznymi, aptekami zakładowymi oraz szpitalnymi. Prowadzi sprawy z zakresu jakości i obrotu detalicznego produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi.

Kierownik działu nadzoru nad aptekami i punktami aptecznymi

mgr farm. Krzysztof Karwacki
- st. inspektor farmaceutyczny

Inspektorzy farmaceutyczni:

mgr farm. Marzena Klimczak - st. inspektor farmaceutyczny

mgr farm. Inga Walecka - inspektor farmaceutyczny

mgr farm. Bogumiła Berlińska - st. inspektor farmaceutyczny

mgr farm. Marek Bielawski - st. inspektor farmaceutyczny