Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Książka kontroli - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Książka Kontroli

 
Wzór Książki Kontroli określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzeniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek (Dz.U. Nr 121 poz. 1069).
 
Wzór Książki Kontroli stanowi załącznik Nr 5 do rozporządzenia.

W trakcie oględzin (lustracji) lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny, hurtownię farmaceutyczną, skład konsygnacyjny lub sklep zielarsko-medyczny przedsiębiorca powinien okazać Książkę Kontroli.

Przed rozpoczęciem działalności (uruchomieniem apteki, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego lub sklepu zielarsko medycznego) Książkę Kontroli z wypełnioną pierwszą stroną należy złożyć w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi celem podpisania przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Źródło: WIF w Łodzi
Informację opracował(a): mgr farm. Krzysztof Karwacki (2011-08-03)
Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2011-08-03)
Informację zmodyfikował(a): Artur Nowaczyński (2011-08-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1272