Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Kancelaria - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

mgr Monika Teodorczyk - Starszy specjalista
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: kancelaria@lwif.pl