Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Ilość aptek z podziałem na gminy w woj. łódzkim w stosunku do liczby mieszkańców (stan w dniu 31/12/2016) - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi