Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

CSIOZ - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Procedura zakładania konta apteki w systemie P1
 
 1. Niniejsza procedura przeznaczona jest dla farmaceutów, którym powierzono zastępstwo Kierownika Apteki podczas dłuższej nieobecności Kierownika wskazanego w Rejestrze Aptek.
 2. Cel: złożenie wniosku o założenie konta w systemie P1 i wydanie stosownych certyfikatów dostępowych dla wskazanej apteki.
 3. Osobą, której powierzono zastępstwo Kierownika Apteki może być jedynie farmaceuta zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.
 4. Do złożenia wniosku przez osobę pełniącą obowiązki Kierownika Apteki należy kolejno przejść niżej wymienione kroki:
  1. zaktualizować w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym informację o tym, że dla apteki o wskazanym ID została powołana osoba czasowo zastępująca Kierownika Apteki;
  2. złożyć wniosek do CSIOZ o założenie konta w P1 podając następujące dane:
  • Imię i nazwisko oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki;
  • Imię i nazwisko oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu osoby, której powierzono obowiązki Kierownika Apteki;
  • Nazwę Okręgowej Izby Aptekarskiej, w której są zarejestrowani obaj kierownicy;
  • Unikalny identyfikator apteki z Rejestru Aptek, dla której składany jest wniosek;
  • Dane administratora danych systemu usługodawcy/administratora w aplikacji usługodawców i aptek: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL;
   Wniosek do pobrania tutaj
  1. dostarczyć żądanie wystawienia certyfikatu w postaci plików CSR wygenerowanych za pomocą dedykowanego oprogramowania „Generator CSIOZ”
   instrukcja obsługi programu znajduje się pod adresem: https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/Instrukcja_CSR.pdf
 5. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem systemu ePUAP na adres skrytki CSIOZ:
  /csiozgovpl/SkrytkaESP
  Instrukcja wysyłania pism za pośrednictwem platformy ePUAP znajduje się pod adresem:
  https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
 6. Wniosek należy podpisać Profilem Zaufanym wystawionym dla osoby, której powierzono zastępstwo Kierownika Apteki wskazanej we wniosku