Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Informacje dla aptek oferujących sprzedaż wysyłową produktów leczniczych - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Informacje dotyczące umieszczania wspólnego logo dla aptek których produkty lecznicze są oferowane ludności w sprzedaży na odległość


24 czerwca 2014 roku Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze 699/2014, które ma na celu ochronę zdrowia konsumentów. Na mocy rozporządzenia wprowadzono jednolite logo dla europejskich aptek, które prowadzą sprzedaż wysyłkową. Dzięki temu konsumenci będą mogli w prosty sposób wybrać wiarygodnych dostawców.

Logo powinno być wyraźnie widoczne na stronach internetowych, które oferują sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych i ma zawierać hiperłącze do rekordu Państwa apteki oferującej sprzedaż wysyłkową w Krajowym Rejestrze Zezwoleń.

Aby takie hiperłącze stworzyć należy odszukać w Krajowym Rejestrze Zezwoleń  7 cyfrowy identyfikator apteki (nr ID widoczny jest na niebieskim banerze umieszczonym na górze strony ze szczegółami wyszukanej apteki) i wstawić go w miejscu XXXXXXX w poniższym linku:

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx?unikalneId=XXXXXXX%3B1&frame=frameApteka

Wspólne logo dla aptek w wersji polskiej w różnych formatach graficznych i różnej jakości można pobrać tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że oprócz wspólnego logo na stronie internetowej na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży powinny się  również znaleźć:

  1. dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego w tym co najmniej:
  • nazwę urzędu,
  • adres siedziby,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu lub faksu
  1. odesłanie do informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1-3 ustawy,
  2. odesłanie do Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ustawy