Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Badanie Jakości Leków - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

KOMUNIKAT
z dnia 3 marca 2008r.

W związku z likwidacją Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi informuję, że dotychczas wykonywane usługi, takie jak:
 1. analiza wody oczyszczonej stosowanej do sporządzania leków recepturowych,
 2. analiza płynów buforowych stosowanych do sporządzania kropli ocznych
a) i b) wykonywane na podstawie Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej oraz innych dostępnych farmakopei
 1. kontrola skuteczności procesów sterylizacji w suszarkach,
aż do odwołania można wykonywać w innych Laboratoriach Wojewódzkich Inspektoratów na terenie kraju.

Poniżej podaję adresy Laboratoriów Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkich Inspektorach Farmaceutycznych:
 1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  15-103 Białystok ul. Bitwy Białostockiej 2/2
  tel./faks 0-85 653-98-55
  e-mail: lkjl.bialystok@neostrada.pl
  www.wif.pbip.pl
 2. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  80-286 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 105
  tel.: 0-58 345-62-70, faks :0-58 320-28-58
  e-mail: laboratorium@wiif.gdansk.pl
  www.bip.wiif.gdansk.pl
 3. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  40-074 Katowice ul. Raciborska 15
  tel./faks: 0-32 251-16-19
  www.swif.katowice.uw.gov.pl
 4. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  30-688 Kraków ul. Medyczna 9
  tel./faks: 0-12 659-13-09
  www.wif.malopolska.pl
 5. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  45-380 Opole ul. Plebiscytowa 5
  tel. 0-77 453-98-24
  tel./faks 0-77 456-57-35
  www.wif.obip.pl
 6. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  61-048 Poznań ul. Nowogrodzka 36
  tel. 0-61 870 80 83, faks 0-61 870 80 89
  e-mail: wiif.laboratorium@poznan.uw.gov.pl
  www.wif.poznan.ibip.pl
 7. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  35-205 Rzeszów ul. Warszawska 12a,
  tel. 0-17 862-05-45
  fax 0-17 862-04-06
  email: lkjl@rzeszow.wif.gov.pl
  www.rzeszow.wif.gov.pl
 8. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  54-413 Wrocław ul. Klecińska 125
  tel. 71 798-57-35 fax 71 798-57-36
  www.wif.wroclaw.pl

 

Terminy badań zleconych należy uzgadniać telefonicznie z Kierownikiem wybranego Laboratorium. Koszty w/w usług pokrywa zleceniodawca, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Ponadto informuję, że inspektorzy farmaceutyczni naszego Inspektoratu będą pobierali do badań leki recepturowe wykonywane w aptekach ogólnodostępnych z terenu województwa łódzkiego. Pobrane leki przekazywane będą do badań w wybranym Laboratorium Kontroli Jakości Leków w ramach posiadanych środków.
W przypadku negatywnego wyniku analizy sporządzonego leku recepturowego, koszty badań poniesie przedsiębiorca prowadzący przedmiotową aptekę.

 

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
Romuald Boguszewski