Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Informacje nie udostępnione w BIP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Udostępnianie informacji będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi a nieudostępnionych w Biuletynie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) t.j.
1) w trybie wnioskowym (art. 10 ust. 1),
2) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 pkt 2).

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ww. ustawy informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2004-06-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 7540