Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Instrukcja obsługi - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zgodnie z art. 9 ust. 2 posiada własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Strukturę podmiotowych stron BIP szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619).

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone z lewej części strony. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi powinien umieścić na stronach BIP, jest zapewniony poprzez menu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek lub, o ile jest to możliwe, w formie ustnej lub pisemnej bez składania pisemnego wniosku.


Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2004-06-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6554