Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Komunikat dotyczący wysokości opłaty za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Komunikat dotyczący wysokości opłaty za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Drukuj
1 2 3
Komunikat_zmiana_oplat_pa
K O M U N I K A T

dotyczący wysokości opłaty za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego


W związku z wejściem w życie z dniem 4 września 2007r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150 poz. 1072) informuję, co następuje:


§ 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego wynosi 1800 zł.
§ 2. Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego wynosi 900 zł.


Dowód zapłaty opłaty należy dostarczyć przy odbiorze zezwolenia lub zmiany zezwolenia na poniższe konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
NBP O/O w Łodzi nr 58 1010 1371 0009 8322 3100 0000Z up. Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego
mgr farm. Anna Jankowska
Starszy Inspektor FarmaceutycznyData wytworzenia : 2013-01-24 14:14 Autor : Artur Nowaczyński Data publikacji : 2007-08-29 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-24 Osoba modyfikująca : Administrator