wstecz powiększ tekst zminiejsz tekst wersja do druku Strona główna
Zadania inspektoratu
Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności:
 • kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu,
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1,
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji,
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub placówkę obrotu pozaaptecznego,
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
 • prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
 • wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.
Organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje w zakresie:
 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce,
 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony,
 • skierowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do badań jakościowych.
 • udzielenia, zmiany, cofnięcia, odmowy udzielenia lub wygaśnięcia zezwolenia:
  • na prowadzenie apteki,
  • na prowadzenie punktu aptecznego


Informację opracował(a): Marta Kwiatkowska (2005-05-19)
Informację wprowadził(a): Artur Nowaczyński (2005-05-19)
Informację zmodyfikował(a): Marta Kwiatkowska (2006-05-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6897

Data stworzenia : 2013-01-23 17:11 Autor : Administrator Data publikacji : 2013-01-23 17:11 Osoba udostępniająca na stronie : LWIF Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-15 14:34 Osoba modyfikująca : Artur Nowaczyński
2020 © Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi     Redakcja     Administracja     Powered by NowyBIP   Grafika:  P®ESTO