Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Majątek

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dostępny jest w ustawie budżetowej na rok 2020 w Dz. U. z 2020 r. poz. 571 z 01.04.2020 r. w części 85/10 dział 851 rozdział 85133 strona 96. Ustalony budżet na 2020 rok wynosi 2 679 000 zł.
Inspektorat posiada 5 samochodów służbowych. Siedziba Inspektoratu mieszcząca się w Łodzi przy ul.Fabrycznej 25, a także siedziby Delegatur WIF w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach znajdują się w lokalach wynajmowanych.