Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Dział obrotu pozaaptecznego

Sprawuje nadzór m.in. nad placówkami obrotu pozaaptecznego z wyłączeniem punktów aptecznych. Prowadzi sprawy z zakresu obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami kat. 1 w gabinetach i przychodniach lekarskich, Zakładach Opieki Zdrowotnej, przychodniach weterynaryjnych oraz hurtowniach weterynaryjnych.

Inspektorzy farmaceutyczni:

dr n. farm. Wiesława Tymczyszyn-Szenfelder - st. inspektor farmaceutyczny
mgr farm. Małgorzata Mazurek - st. inspektor farmaceutyczny