Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Zakaz reklamy - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska farmaceutów zainteresowanych przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne dotyczących działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych przedstawia poniżej Decyzje w sprawie naruszenia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne.