Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Komunikat z dnia 19.03.2020r.

Komunikat z dnia 19.03.2020r.

Drukuj
1 2 3
KOMUNIKAT z dnia 19 marca 2020 r.
 
Właściciele/Kierownicy
Aptek ogólnodostępnych/
Punktów aptecznych
 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w związku z pismem kierowanym przez Naczelną Radę Aptekarską i Łódzką Okręgową Radę Aptekarską do Wojewody Łódzkiego oraz pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego skierowanym do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje zgodnie z ww. pismem zastosowanie w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych zabezpieczeń na linii Apteka/Punkt apteczny – Pacjent poprzez:
  1. Zastosowanie wysokich (minimum 1,8 m od podłogi) szyb oddzielających pacjenta od farmaceuty lub tymczasowych „ścian” z folii między podłogą a sufitem;
  2. Wyznaczenie strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta (minimum 1,5 m – według badań 1 m to zdecydowanie za mało);
  3. Zastosowanie rękawiczek ochronnych, przyłbic ochronnych;
  4. Usunięcie z ekspedycji (tej części, w której przebywa pacjent) wolno stojących przedmiotów (osadza się na nich aerozol ze śliny pacjentów, co stanowi potencjalny materiał zakaźny, a nie mamy możliwości odkażania tych przedmiotów).
Ponadto proszę również stosować wytyczne Naczelnej Izby Aptekarskiej.
 
Romuald Boguszewski
Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 Data wytworzenia : 2020-03-19 Autor : mgr inż. Magdalena Ejzert Data publikacji : 2020-03-19 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-19 Osoba modyfikująca : Artur Nowaczyński