wstecz powiększ tekst zminiejsz tekst wersja do druku Strona główna
I półrocze 2008r. (telefonogramy od nr 1 do 37)

Telefonogram nr 32 z 19.05.2008r. oraz Postanowienie - zmiana daty ważności

Drukuj
1 2 3
Telefofnogram_2_2008
Telefonogram Nr 32
z dnia 19 marca 2008r.
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi informuje, że:
 
 1. Decyzją Nr 12/WS/2008 z dnia 19 maja 2008r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymuje w obrocie oraz stosowaniu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

  CORHYDRON 25,
  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji dożylnych,
  fiolka + amp. 2 ml, opakowanie a 5 fiolek + 5 amp;
  numer serii: 010108, data ważności 11.2011;

  podmiot odpowiedzialny:
  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.,
  ul. Wincentego Pola 21,
  58-500 Jelenia Góra 2. niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. 
 
 
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
Romuald Boguszewski


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY


w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 12/WS/2008 z dnia 19.05.2008 r. prostuje z urzedu zapis daty ważności, zastepując datę:

11.2011

datą:

01.2011

Uzasadnienie


Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z koniecznością skorygowania treści decyzji Nr 12/WS/2008 z dnia 19.05.2008 r., w sprawie wstrzymania w obrocie produktu leczniczego: CORHYDRON 25, proszek i rozpuszczalnik do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji dożylnych, fiołka + amp. 2 ml, opakowanie a 5 fiołek + 5 amp; numer serii: 010108.
Mając na uwadze omyłkę pisarską, Główny Inspektor Farmaceutyczny orzekł jak w sentencji.

Data wytworzenia : 2008-05-20 Autor : mgr Monika Sobczyk Data publikacji : 2008-05-20 00:01 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Nowaczyński Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-25 Osoba modyfikująca : Administrator

Data stworzenia : 2013-01-25 09:09 Autor : Administrator Data publikacji : 2013-01-25 09:09 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-04 17:21 Osoba modyfikująca : Administrator
2020 © Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi     Redakcja     Administracja     Powered by NowyBIP   Grafika:  P®ESTO